«Πρώτο καθήκον του κράτους είναι η προστασία των πολιτών του»

15/06/2015